Vēža gēnu analīzes

Vēža gēnu analīzes palīdz saņemt informāciju par DNS izmaiņām vēža šūnās. Vēža gēnu analīzes visbiežāk veic pacientiem, kuriem jau ir diagnosticēta kāda no onkoloģiskajām saslimšanām. Iegūtā informācija par vēža šūnās esošo DNS palīdz īsākā laika posmā nozīmēt pacientam efektīvāko mērķa terapiju – zāles, kas specifiski identificē un uzbrūk vēža šūnām, nebojājot normālās šūnas. Pat, ja pacientam ir tāds pats vēža veids, kā kādam citam, vēzi izraisījušās DNS izmaiņas var būt atšķirīgas. Personalizētā medicīna nozīmē to, ka tiek piemeklēta konkrētam pacientam esoša vēža veida efektīvākā ārstēšana.

Visaptveroša gēnu profilēšana

Vairumā gadījumos onkoloģiskās saslimšanas ir saistītas ar izmaiņām noteiktos gēnos. Lai identificētu šīs klīniski būtiskās izmaiņas un, iespējams, paplašinātu pacientu ārstēšanas iespējas, tiek veikta gēnu profilēšana, kas ietver plašu audzēja genoma (cilvēka DNS komplekta) analīzi. Tā sniedz ieskatu par pacienta vēža gēnu profilu, kā arī ar to saistītajām mērķa terapijām, imūnterapijām un atbilstošajiem klīniskajiem pētījumiem. Salīdzinot cilvēka veselo šūnu DNS ar viņa vēža šūnu DNS, var saprast, kādas izmaiņas, iespējams, izraisīja vēža rašanos. Tas savukārt palīdz ārstiem un arī pacientiem gūt pārliecinošu ieskatu un pieņemt lēmumu par ārstēšanu, optimizējot un personalizējot ārstēšanas stratēģijas dažādās klīniskajās situācijās.

Izmantojot jaunās paaudzes sekvenēšanas tehnoloģiju, ir iespējams pārbaudīt audzēju, identificējot gēnu pārmaiņu grupas, kas sekmē dažāda veida audzēju attīstību. Vēža gēnu analīzes vislabāk ir piemērotas norobežota ļaundabīga audzēja gadījumā.

Vēža gēnu analīzes – viena no efektīvākajām mūsdienu diagnostikas pieejām

Vēža gēnu analīzes ir viens no mūsdienīgākajiem un arī efektīvākajiem veidiem, kā uzlabot onkoloģijas pacientu ārstēšanas iespējas. Ja pacientam veiktajās iepriekšējās ģenētiskajās analīzēs tika pārbaudīts tikai neliels skaits vēzi izraisošo DNS izmaiņu vai esošais vēzis nereaģē uz noteiktiem ārstēšanas veidiem, ārsts var nozīmēt FoundationOne® CDx pakalpojumu. Tas var palīdzēt atklāt papildu svarīgu informāciju, jo tiek vērtēts lielāks skaits iespējamo DNS izmaiņu.

FoundationOne® CDx pakalpojums, ko sniedz uzņēmums “Foundation Medicine”, var noteikt izmaiņas simtiem DNS segmentu, kas var izraisīt vēzi. Ārsts, pamatojoties uz rezultātiem par DNS izmaiņām vēža šūnās, var pielietot šo informāciju par ārstēšanu konkrētajam vēža veidam.

Lai piekļūtu pacienta bukletam, lūdzu nospiediet šeit.