Eksperta konsultāciju pakalpojums

Pajautā ekspertam ir tiešsaistes platforma, kas atbalsta saziņu un zināšanu apmaiņu starp medicīnas speciālistiem, lai uzlabotu ar ārstēšanu saistītu lēmumu pieņemšanas procesu.

Jums ir iespēja konsultēties un saņemt viedokli no neatkarīgiem pasaulē atzītiem jomas ekspertiem, augšupielādējot FoundationOne®CDx vai FoundationOne®Liquid ziņojumus un sniedzot īsu pacienta gadījuma aprakstu, kam seko jūsu jautājums. Eksperts atbildēs uz jūsu jautājumu trīs darba dienu laikā.

Lūdzam ņemt vērā, ka eksperta konsultācijas tiek sniegtas angļu valodā, un pirms pakalpojuma izmantošanas jums jāiepazīstas un jāapstiprina pakalpojuma izmantošanas noteikumi. Šo pakalpojumu nodrošina uzņēmums Hoffmann-La Roche Inc un to pārvalda uzņēmums Accenture.