Ask the Expert

Eksperta konsultāciju pakalpojums

Pajautā ekspertam ir tiešsaistes platforma, kas atbalsta saziņu un zināšanu apmaiņu starp medicīnas speciālistiem, lai uzlabotu ar ārstēšanu saistītu lēmumu pieņemšanas procesu.

Jums ir iespēja konsultēties un saņemt viedokli no neatkarīgiem pasaulē atzītiem jomas ekspertiem, augšupielādējot FoundationOne®CDx vai FoundationOne®Liquid ziņojumus un sniedzot īsu pacienta gadījuma aprakstu, kam seko jūsu jautājums. Eksperts atbildēs uz jūsu jautājumu trīs darba dienu laikā.

Lūdzam ņemt vērā, ka eksperta konsultācijas tiek sniegtas angļu valodā, un pirms pakalpojuma izmantošanas jums jāiepazīstas un jāapstiprina pakalpojuma izmantošanas noteikumi. Šo pakalpojumu nodrošina uzņēmums Hoffmann-La Roche Inc un to pārvalda uzņēmums Accenture.

Ekspertu (P2P) padomi

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ekspertu padomu par Foundation Medicine ziņojuma interpretāciju.

Pakalpojums ir izveidots, pamatojoties uz ārstu atsauksmēm. Tas nodrošina iespēju saņemt ieteikumus tieši no ekspertiem, izmantojot tīmekļa platformu, kas savieno ārstus ar genoma profilēšanas ekspertiem.

Tādā veidā varat ērti pamatot savu lēmumu par ārstēšanu.

Foundation Medicine® ir Foundation Medicine®, Inc. reģistrēta prečzīme.
Roche ir licencēts Foundation Medicine® produktu izplatītājs ārpus ASV