Our portfolio

Mūsu pakalpojumu klāsts

Augstas kvalitātes pakalpojumu klāsts

Foundation Medicine augstas kvalitātes visaptverošās gēnu profilēšanas pakalpojumu klāsts palīdz veselības aprūpes speciālistiem optimizēt un personalizēt ārstēšanas stratēģiju pacientiem dažādās klīniskajās situācijās:1–4
Norobots audzējsAsinsaudzēji un sarkomaKāda veida audzējs ir jūsu pacientam?Audu paraugsAsins paraugsAudu bāzes tests solīdo audzēju gadījumā1,2Šķidruma biopsijas tests solīdajiemaudzējiem3Tests hematoloģiskajiemaudzējiem un sarkomām4
Genoma Izmaiņas

Vēža gēnu karte

Visos Foundation Medicine pakalpojumos tiek izmantota mūsu vadošā visaptverošā gēnu profilēšanas pieeja, plaši analizējot audzēja genomu, lai identificētu klīniski nozīmīgas pārmaiņas un, iespējams, paplašinātu pacientu ārstēšanas iespējas.5–10

Gēnu datubāze

 

Augot mūsu izpratnei par vēža attīstību, arī mūsu testi kļūst labāki

Mūsu pastāvīgi augošajā genoma datubāzē pašlaik iekļauti 200 000 genoma profili no vairāk nekā 150 bieži un reti sastopamiem audzēju apakštipiem. Dati, tajā skaitā par retām un kompleksām pārmaiņām, tiek interpretēti, izmantojot mūsdienīgas bioinformātikas metodes, ļaujot gūt pārliecinošu ieskatu.11 Mūsu testi tiek pastāvīgi attīstīti, lai fiksētu klīniski nozīmīgākās gēnus pārmaiņas un lai vienmēr varētu iegūt visaktuālāko informāciju un apsvērt visjaunākās ārstēšanas iespējas.1,6

Genomu izmaiņas datu bāze
References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Pieejams: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Pieejams: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 3. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Pieejams: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 4. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Pieejams: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 7. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 8. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 9. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 10. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 11. Foundation Insights. Pieejams: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (piekļuve 2018. gada oktobrī).