FoundationOne Heme
Orange

 

 

 

Visaptverošas genoma profilēšanas pakalpojums ļaundabīgiem hematoloģiskiem audzējiem un sarkomām; lai precizētu diagnozi, prognozes un ārstēšanas izvēli un personalizētu pacientu ārstēšanas plānus.1–3

Izmantot vairākusparaugu veidusApstiprinātpadziļinātupārskatuTMB um MSITMBMSI406 DNS sekvencēti gēni265 RNSsekvencēti gēniDNS + RNSNovērtē visas četras galvenāsģenētisko izmaiņu klases*406 ar vēzi saistos gēnos,kā arī 31 atlasītā gēna intronos¹Sekvencē 265 gēnu RNS,lai iekļautu plašugēnu saplūšanasdiapazonu¹Vienlaikus veic DNSun RNS sekvencēšanu,lai identificētu sarģītusgenoma pārkārtojumus²Uzrāda TMB un MSIparametrus, lai palīdzētuizprast imūnterapijas lomuPrecizē diagnozi, prognoziun terapijas izvēli2-21Nodrošina ārstēšanasiespējas pacientiem2,4-17,19-21Augsta klīniskā lietderībabērniem22Hematoloģisku ļaundabīguaudzēju un sarkomasgadījumā izmantojietformalīnā nostiprinātusun parafīnā guldītus(FFPE) audus,ļaundabīgiem hematoloģiskiemaudzējiem var izmantotarī asins stobriņus vai kaulusmadzeņu aspirāta paraugus+1Sniedz ieskatu parjūsu pacienta genomaprofilu, kā arī ar tosaisto mērķterapiju,imūnterapijuun atbilstošiemklīniskajiem pētījumiem23

Visaptverošs izvērtējums vienā testā

FoundationOne Heme vispusīgi analizē vēža genomu, lai identificētu klīniski nozīmīgas genoma izmaiņas hematoloģiskos ļaundabīgos audzējos un sarkomās.1-2
BāzusubstitūcijasTMBMSISekvencē 406 zināmu ar vēzi saistītu gēnuDNS, kā arī atsevišķus 31 gēna intronus¹Sekvencē 265 gēnu RNS, lai iekļautu plašu gēnu saplūšanas diapazonu¹Uzrāda TMB un MSI parametrus, kas var precizēt piemērotību imūnterapijai¹Izvērtē četras galvenās genomu izmaiņu klases¹Insercijasun delēcijasKopiju skaitaizmaiņasPārkārtojumiMikrosatelītunestabilitāteAudzēja mutācijuslogs

Ar vienu testu sniedz vērtīgu informāciju, tādējādi taupot laiku un izvairoties no nepieciešamības veikt atkārtotu biopsiju, ja salīdzina ar pieeju, kad pacientam tiktu secīgi pārbaudīti biomarķieri1

Integrētā DNS un RNS sekvencēšana ļauj noteikt bieži sastopamu, retu un jaunu gēnu saplūšanu un pārkārtojumus1,2

Pārkārtojumu sadalījums pēc noteikšanas metodes2

Pielāgots no He et al. 2016.

Palīdz pieņemt klīniskos lēmumus

Precīzs, izvērsts ziņojums uzlabo jūsu klīniskos lēmumus, sniedzot informāciju par jūsu pacienta genoma profilu, kā arī ar to saistīto mērķterapiju, imūnterapiju un atbilstošiem klīniskajiem pētījumiem. Ziņojumā ir uzsvērti arī svarīgi ar slimību saistīti gēni, kuriem nav konstatētu ziņojamu izmaiņu, un genoma izmaiņas saistībā ar iespējamo rezistenci pret terapiju, lai izslēgtu neefektīvu ārstēšanu.23

Ziņojumos uzrāda četras galvenās izmaiņu klases, kas aptver 406 gēnu DNS un 265 gēnu RNS, rezultātus sagatavojot vien trijās nedēļās pēc parauga saņemšanas mūsu laboratorijā1

Personalizē ļaundabīgu hematoloģisku audzēju ārstēšanas plānus

FoundationOne Heme nodrošina testēšanu saskaņā ar vadlīnijām, lai precizētu diagnozi, prognozi un piemērotāko ārstēšanu, tādējādi uzlabojot pacienta rezultātus.1,4–17  

FoundationOne Heme ļaundabīgiem hematoloģiskiem audzējiem

Personalizē sarkomas ārstēšanas plānus

FoundationOne Heme ļauj precizēt diagnozi, prognozi un piemērotāko ārstēšanu, tādējādi uzlabojot sarkomas pacientu ārstēšanas rezultātu.1,3,18–20

Augsta klīniskā lietderība bērniem

 1. FoundationOne Heme ir paredzēts hematoloģiskiem ļaundabīgiem audzējiem un sarkomām, kas ir salīdzinoši bieži sastopami ļaundabīgo audzēji veidi bērniem18,35
 2. FoundationOne Heme vienlaikus veic DNS un RNS sekvencēšanu, lai identificētu sarežģītus genoma pārkārtojumus, kas ir raksturīgi ļaundabīgiem hematoloģiskiem audzējiem un sarkomām bērniem1,13,35–38

932 AML paraugi, tostarp 179 bērnu (0–18 gadus vecu) un 753 pieaugušo paraugi (vecums ≥ 19).

Pasūtīt FoundationOne Heme

Baudiet priekšrocības, ko sniedz FoundationOne Heme testi, lai precizētu diagnozi, prognozi un piemērotāko ārstēšanu, kā arī lai personalizētu pacientu ārstēšanas plānus.1–3

FoundationOne Heme paraugus var nosūtīt uz mūsu laboratorijām Pencbergā (Penzberg), Vācijā, vai Kembridžā, ASV (attiecīgi pacientiem ES vai no pārējām pasaules valstīm), ļaujot lielākam skaitam pacientu baudīt visaptverošas genoma profilēšanas iespējas, ko sniedz FoundationOne Heme.

Pieņemamie paraugu veidi:

 1. ļaundabīgiem hematoloģiskiem audzējiem ir pieņemami vairāki paraugu veidi; FoundationOne Heme ir apstiprināts izmantošanai ar asins, kaulu smadzeņu; aspirāta un FFPE audu paraugiem1,39;
 2. sarkomas gadījumā izmantojiet FFPE audu paraugus39;
 3. mūsu klientu apkalpošanas speciālisti laipni izstāstīs, kā nodrošināt paraugu atbilstību testu vajadzībām.

* Bāzu substitūcijas, insercijas vai delēcijas, kopiju skaita izmaiņas un gēnu pārkārtojumi.

† Lai iegūtu iespējami precīzus rezultātus, venozo asiņu stobriņus vai kaulu smadzeņu aspirātu laboratorijā ir jāsaņem nākamajā dienā pēc parauga savākšanas, jo mutāciju noteikšanas jutība laika gaitā var pasliktināties. Par paraugiem, kas ir saņemti vēlāk, tiek izstrādāts “kvalificētais” ziņojums (qualified report). Pieņem arī FFPE stikliņus

AML, akūta mieloīda leikēmija. ALL, akūta limfoblastu leikēmija. CLL, hroniska limfocitārā leikēmija. GIST, kuņģa un zarnu trakta stromas audzējs. DLBCL, difūza lielo B šūnu limfoma. FFPE, formalīnā nostiprināts un parafīnā ieguldīts. MDS, mielodisplastiskais sindroms. MM, multiplā mieloma. MPN, mieloproliferatīvi jaunveidojumi. MSI, mikrosatelītu nestabilitāte. RMS, rabdomiosarkoma. TKI, tirozīnkināzes inhibitors. TMB, audzēja mutāciju slogs.

References
 1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/en/foundationmedicine (accessed February 2021).
 2. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 3. Gounder M et al. Presented at ASCO Annual Meeting 2017, Chicago (Illinois), USA: Abstract #11001 and oral presentation.
 4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Acute Lymphoblastic Leukaemia. Version 2.2020, October 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/all.pdf (Accessed February 2021).
 5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Acute Myeloid Leukaemia. Version 2.2021, November 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf (Accessed February 2021).
 6. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Myelodysplastic syndrome. Version 2.2021, December 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/mds.pdf (Accessed January 2021).
 7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Multiple Myeloma. Version 4.2021, December 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/myeloma.pdf (Accessed February 2021).
 8. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. B-cell Lymphoma. Version 4.2020, August 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/b-cell.pdf (Accessed December 2020).
 9. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. T-cell Lymphoma. Version 1.2021, October 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/t-cell.pdf (Accessed February 2021).
 10. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Myeloproliferative neoplasms. Version 1.2020, May 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/mpn.pdf (Accessed February 2021).
 11. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Chronic Lymphocytic Leukaemia. Version 2.2021, December 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cll.pdf (Accessed February 2021).
 12. Morley Set al. Blood 2015; 126: 3898.
 13. Kobos R et al. Presented at ASH Annual Meeting 2016, San Diego (California), USA: Abstract 1605.
 14. He J et al. Presented at ASH Annual Meeting 2015, Orlando (Florida), USA: Abstract 2651.
 15. Galanina N et al. Cancers 2018; 11: 11.
 16. Goodman AM et al. JCO Precis Oncol 2017. doi: 10.1200/PO.16.00004.
 17. Heuck C et al. Blood 2015; 126: 369.
 18. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Soft Tissue Sarcoma. Version 1.2021, October 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/sarcoma.pdf (Accessed February 2021).
 19. Groisberg R et al. Oncotarget 2017; 8: 39254–39267.
 20. Doyle LA et al. Cancer 2014; 120: 1763–1774.
 21. Cote GM et al. Oncologist 2018; 23: 234–242.
 22. Chmielecki J et al. Cancer Res 2017; 77: 509–519.
 23. FoundationOne®Heme Sample Report, 2019. Available at: https://rochefoundationmedicine.com/F1Hemereport_AML (Accessed February 2021).
 24. Chavan SS et al. Blood Cancer J 2017; 7: e535.
 25. Severson EA et al. Presented at ASH Annual Meeting 2017, Atlanta (Georgia), USA: Abstract 476.
 26. Bustoros M et al. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2017; 37: 548–560.
 27. Bolen J et al. Blood 2017; 130: 2729.
 28. Grzegorz Set al. Blood 2007; 110: 2067.
 29. Rossi D et al. Clin Cancer Res 2009; 15: 995–1004.
 30. Zenz Tet al. J Clin Oncol 2010; 28: 4473–4479.
 31. Woyach JA et al. J Clin Oncol 2017; 35: 1437–1443.
 32. VITRAKVI® (larotrectinib) Prescribing Information. Available at: https://www.loxooncology.com/docs/general/vitrakvi.pdf (Accessed February 2021).
 33. Vaishnavi A et al. Cancer Discov 2015; 5: 25–34.
 34. GLEEVEC® (imatinib mesylate) Prescribing Information. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/021588s024lbl.pdf (Accessed February 2021).
 35. Tarlock K et al. Oncotarget 2018; 9: 26417–26430.
 36. Severson EA et al. Oncologist 2019; 24: 372–374.
 37. Chmielecki J et al. Cancer Res 2017; 77: 509–519.
 38. Pavlick D et al. Pediatr Blood Cancer 2017; 64: e26433.
 39. FoundationOne®Heme Specimen instructions, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/en/foundationmedicine (Accessed February 2021).