FoundationOne Liquid
FoundationOne Liquid

 

 

 

Mūsu šķidruma biopsijas visaptverošās gēnu profilēšanas pakalpojums pacientiem ar solīdajiem audzējiem.1,2  

Kas ir FoundationOne Liquid CDx?

PapildinaFoundationOne CDx Kad audu biopsija navpiemērota vai, kad paraugadaudzums ir nepietiekamsanalīzes veikšanai2Slimībai progresējot2Viena asiņu paraugaņemšanas reizesTiek veikti mērījumipar >300 gērniem unziņots MSI-High rezultātsDivi 8,5 ml stobriņi arperifērajām pilnasinīm3Ļauj noteikt četras nozīmīgākāsgenomisko pārmaiņugrupas* >300 gēniem1Tiek ziņots MSI-High statuss1Skaidri saprotams,padziļināts pārskatsIetver rezultātus noiepriekšējās FoundationMedicine pārbaudes4Sniedz Jums atbalstuinformētu klīniskolēmumu pieņemšanā4
Atklāj iespējas ar tikai vienu asiņu paraugu paņemšanas reizi

FoundationOne Liquid CDx paplašina ieguvumus, ko sniedz visaptverošā gēnu profilēšana, ar vienu asiņu parauga paņemšanas reizi. Ja ir pieejami audi, izmantojiet FoundationOne CDx. Ja audu biopsija nav piemērota, ir nepietiekams audu daudzums analīzes veikšanai un/vai ir aizdomas par slimības progresēšanu, izmēģiniet FoundationOne Liquid CDx.1,2
Aizdomas par slimības progresēšanuĀrstēšanaJa audu daudzums nav pietiekams FoundationOne CDx analīzeiREFLEX toAudu biopsija nav piemērotaAudu biopsija piemērotaPacients ar solīdu audzējuViena asiņu parauga paņemšanas reize
Tiek analizēti >300 gēni un ziņots MSI-High statuss

FoundationOne Liquid CDx tiek izmantota visaptverošās genomiskās testēšanas pieeja, un vienā pārbaudē var konstatēt četras nozīmīgākās genomisko pārmaiņu grupas 324 gēnos; tiek ziņots MSI-High statuss.1 Augstais specifiskums un jutīgums nodrošina to, ka varat būt pārliecināts par ziņotajām izmaiņām.1
MSI Bāzes aizstāšana Insercijas un delēcijas Kopiju skaita izmaiņas Mikrosatellīta nestabilitāte Pārkārtojumi Analizē70zināmus ar vēzi saistītus gēnus

Tiek pārbaudīta audzēja cirkulējošā DNS (ctDNS)

Vēža pacientu asinīs ir cirkulējošā no šūnām brīvais DNS (cfDNA), kas atbrīvojies gan no veselajiem audiem, gan arī no audzēja audiem (ctDNA). Šī DNS ir izteikti fragmentēta, ļoti nelielā daudzumā, un tā variē starp audzēja veidiem un pacientiem. FoundationOne Liquid CDx testā tiek izmantota uzlabota ctDNA ekstrakcijas metode, lai precīzi noteiktu unikālus ctDNA fragmentus tikai pēc vienas asiņu parauga paņemšanas reizes.
Audzēja audiVeselie audiApoptozectDNS atbrīvošanās(galvenais bezšūnu DNS avots)
Nodrošina atbalstu klīnisko lēmumu pieņemšanā

Skaidri saprotams, padziļināts pārskats, kas sniedz ieskatu pacienta gēnu profilā, kā arī saistītajās mērķa terapijās, imūnterapijās un atbilstošajos klīniskajos pētījumos. Ziņojumā ir ietverti rezultāti no iepriekšējām Foundation Medicine pakalpojumu izmantošanas reizēm, lai sniegtu integrētu pārskatu par audzēja attīstību.4

Pasūtīt FoundationOne Liquid CDx

Pieredziet, kā FoundationOne Liquid CDx var pavērt iespējas pēc tikai vienas asiņu parauga paņemšanas reizes.

*Bāzu substitūcijas, insercijas vai delēcijas, kopiju skaita izmaiņas un gēnu pārkārtojumi.

cfDNA, no šūnām brīvais DNS (cell-free DNA). ctDNA, audzēja cirkulējošā DNS (circulating tumour DNA). MSI, mikrosatelītu nestabilitāte (microsatellite instability).

References
  1. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Pieejams: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (pieeja 2018. gada oktobrī).
  2. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
  3. FoundationOne®Liquid Specimen instructions 2018. Pieejams: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (piekļuve 2018. gada oktobrī).
  4. Dati no faila: FoundationOne®Liquid Sample Report, 2018.