Foundation Medicine personalizētā pieeja katrai situācijai

Pārliecinošs ieskats personalizētai ārstēšanai

Tāpat, kā ikviens cilvēks, arī ikviens audzējs ir unikāls. Mūsu augstās kvalitātes gēnu profilēšanas pakalpojumu klāsts ļauj gūt pārliecinošu ieskatu, kas palīdz optimizēt un personalizēt ārstēšanas stratēģiju pacientiem dažādās klīniskajās situācijās.1–10

Visaptveroša gēnu profilēšana

Foundation Medicine visaptveroša gēnu profilēšana ietver plašu audzēja genoma analīzi, lai identificētu klīniski būtiskās izmaiņas un, iespējams, paplašinātu pacientu ārstēšanas iespējas.*1–5 Ārsti pēc izmeklējuma veikšanas saņem skaidru, padziļinātu ziņojumu, ko var izmantot informēta lēmumu pieņemšanā, jo tas sniedz ieskatu par pacienta gēnu profilu, kā arī atradnei atbilstošām mērķa terapijām, imūnterapijām un saistītajiem klīniskajiem pētījumiem.11

Genoma izmaiņas
Foundation One produkti

Augstas kvalitātes pakalpojumu klāsts

Mūsu augstās kvalitātes pakalpojumu klāsts palīdz optimizēt un personalizēt ārstēšanas stratēģijas pacientiem dažādās klīniskajās situācijās.7–9

Pakalpojumu pārskats

Diagnostiskam, prognostiskamun predikavam ieskatam, laiatbalstītu ārstēšanuPaver iespēju veikt visaptverošu gēnuprofilēšanu ar vienu asins paraugaņemšanas reiziPalīdz pieņemt lēmumuspar efektīvu personalizētuārstēšanuFFPE, perifēriskās asinis, kaulusmadzeņu aspirātsHematoloģiskiem ļaundabīgajiemaudzējiem un sarkomāmŠķidruma biopsijas tests, ko var izmantotnorobežoto audzēju gadījumā, kadaudzēja audu biopsija nav piemērota,vai, kad ir nepietiekams audu daudzumsanalīzei un/vai ir aizdomas par slimībasprogresēšanuAudu bloka tests norobežotoaudzēju gadījumā, pamatojotiesuz mūsu analītiski un klīniskivalidēto, FDA apstiprinātovisaptverošo platformu †PārskatsFFPEPerifēriskās asinisParauga veids>400GēniAudzēja mutāciju slodze(Tumour mutational burden,TMB)Mikrosatelītu nestabiltāte(MSI)>300324

Kombinētā ārstēšana

Esot augstas precizitātes medicīnas progresa avangardā, līderis molekulāro analīžu jomā Foundation Medicine ir kļuvis par Roche Group sastāvdaļu. Roche un Foundation Medicine kopīgi sniedz visaptverošas gēnu profilēšanas pakalpojumus vēža slimniekiem visa pasaulē, apvienojot Roche pieredzi un iesaisti onkoloģijā un Foundation Medicine vadošās tehnoloģijas, validāciju un pieredzi vēža profilēšanas jomā.14
Foundation One un Roche kombinētā ārstēšana

*Visaptveroša gēnu profilēšana ir audzēja diagnostikas metode, kurā izmanto nākamās paaudzes sekvenēšanas tehnoloģiju, lai apjomīgā ar audzējiem saistīto gēnu kopā (>300 gēnu) identificētu visas četras gēnu pārmaiņu grupas, par kurām zināms, ka tās virza dažāda veida audzēju attīstību. Visaptverošā gēnu profilēšana ir visaptveroša pieeja, proti, tā ir piemērota izmantošanai jebkura norobežota un asins  ļaundabīga audzēja veida gadījumā.

†Klīniskā validācija ir balstīta uz pierādītu atbilstību šādiem papildu diagnostikas rīkiem: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. Vairāk informācijas lūdzam skatīt FoundationOne®CDx tehniskajā specifikācijā, kas pieejama vietnē: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

FDA, ASV Pārtikas un zāļu pārvalde. FFPE-formalīnā fiksētu audu parafīna bloks.

References
 1. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 3. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 4. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 6. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 7. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Pieejams: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 8. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Pieejams: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 9. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Pieejams: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 10. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Pieejams: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 11. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Pieejams: www.rochefoundationmedicine.com/reporting
 12. Roche FoundationOne®CDx FDA Approval press release, 2017. Pieejams: https://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2017-12-04.htm (piekļuve 2018. gada oktobrī).
 13. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 14. Roche Media Release, 2018. Pieejams: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (piekļuve 2018. gada oktobrī).